DSB - Overtredelsesgebyr – Sivilbeskyttelsesloven

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

DSB har myndighet til å ilegge den som overtrer særskilte bestemmelser i sivilbeskyttelsesloven et overtredelsesgebyr.

Aktuelle lovhjemler

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

SI-loven § 4

Sivilbeskyttelsesloven § 36

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 8

Kontakt oss