Overtredelsesgebyr – Børsloven

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Ved brudd på børsloven med forskrifter eller ved vesentlige brudd på regulert markeds regler og forretningsvilkår, så kan Oslo Børs pålegge utsteder av finansielle instrumenter notert på Oslo Børs å betale et overtredelsesgebyr.

Aktuelle lovhjemler

Forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, jf. børsforskriften § 34

SI-loven § 4

Børsloven § 31

SI-loven § 8

Kontakt oss