Overtredelsesgebyr – dekkmerking

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde
Kravbeløp + 50%

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Overtredelsesgebyr kan ilegges dersom noen på vegne av utsalgsstedet av dekk forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene om energimerking.

Aktuelle lovhjemler

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

SI-loven § 4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 8

Merkeloven § 10, jf. dekkmerkeforskriften § 4

Kontakt oss