Overtredelsesgebyr – Elsertifikatloven

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Kraftprodusenter som bygger ut fornybar kraftproduksjon får tildelt elsertifikat per megawattime elektrisitet som produseres. Ved brudd på elsertifikatloven kan NVE i mange tilfeller ilegge et overtredelsesgebyr.

Aktuelle lovhjemler

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

SI-loven § 7

SI-loven § 4

Elsertifikatloven § 26

SI-loven § 8

Kontakt oss