Overtredelsesgebyr – energimerking biler

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde
Kravbeløp + 50%

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Overtredelsesgebyret ilegges dersom noen på vegne av utsalgsstedet forsettlig eller grovt uaktsomt bryter bestemmelsen om energimerking. Enhver som utstiller nye personbiler på et utsalgssted, skal før utstillingen starter, sette på et energimerke klart synlig på  eller i nærheten av hver enkelt bil.

Aktuelle lovhjemler

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

SI-loven § 4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 8

Merkeloven § 10, jf. forskrift om energimerking mv. av nye personbiler § 4

Kontakt oss