Overtredelsesgebyr folkeregisterloven

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Folkeregisteret omfatter nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge. Her melder du flytting, at du gifter deg eller dødsfall, endrer navn og bestiller attester. 

 

Du kan bli ilagt overtredelsesgebyr av Skattetaten dersom du ikke svarer når Folkeregisteret etterspør folkeregisteropplysninger. Les mer om dette på skatteetaten.no  

Aktuelle lovhjemler

Folkeregisterloven § 12-1

SI-loven § 8

SI-loven § 4

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss