Overtredelsesgebyr – Merkeloven

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Merkeloven setter vilkår til merking av, og reklame for, energirelaterte produkter (for eksempel TV, oppvaskmaskin etc.).
Dersom vilkårene i forskriften ikke overholdes kan NVE ilegge et overtredelsesgebyr for brudd på forskriften.          

Aktuelle lovhjemler

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

SI-loven § 7

SI-loven § 4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 8

Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter § 21, jf. forbrukermerkeloven § 10.

Kontakt oss