Overtredelsesgebyr plan og bygningsloven

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Direktoratet for byggkvalitet kan ilegge overtredelsesgebyr til den som forsettlig eller uaktsomt bryter bestemmelsene i plan og bygningsloven, eller medvirker til dette.

Aktuelle lovhjemler

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

SI-loven § 8

SI-loven § 7

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 4

Plan- og bygningsloven § 29-7c

Kontakt oss