Overtredelsesgebyr Sysselmannen

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Hvis noen bryter bestemmelsene i Svalbardloven, forsettlig eller uaktsomt, kan Sysselmannen på Svalbard fastsette et overtredelsesgebyr. Pengene som blir krevd inn går direkte til Svalbards miljøfond. Fondet brukes til tiltak på Svalbard som har som formål å beskytte miljøet.

Aktuelle lovhjemler

Svalbardmiljøloven § 96 a

Svalbardmiljøloven § 96 a tredje ledd jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 4

SI-loven § 7

SI-loven § 8

Kontakt oss