Overtredelsesgebyr – verdipapirhandelloven

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

I enkelte tilfeller skal man varsle børsen innen en gitt frist, for eksempel hvis man kjøper aksjer i eget selskap. Hvis du ikke overholder dette, kan Finanstilsynet ilegge deg et overtredelsesgebyr etter bestemmelsene i verdipapirhandelloven.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse eller klage på ileggelsen av kravet, er det Finanstilsynet som behandler dette. Vi stanser ikke innkrevingen mens søknaden din blir behandlet, hvis vi ikke mottar beskjed om det fra Finanstilsynet.

 

SI kan behandle søknader om nedsettelse av kravet, jf. SI-loven § 8. SI kan nedsette kravet dersom vi antar at en nedsettelse av kravet vil gi bedre dekning enn fortsatt innkreving av kravet. Vi kan ikke nedsette kravet, dersom vi antar at dette vil virke støtende overfor andre eller svekke den alminnelige betalingsmoralen.

Overtredelsesgebyr - verdipapirhandelloven er et krav vi kan skattemotregne.

 

Dersom kravet ikke betales innen forfall, løper det forsinkelsesrente på kravet.

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 8

SI-loven § 7

SI-loven § 4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

Verdipapirhandelloven § 17-4

Kontakt oss