Regress fra staten

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Justisdepartementet har betalt et krav mot en som har hatt et tap (skadelidt). Etterpå krever Justisdepartementet pengene tilbake fra den som er pålagt å betale kravet. Dette gjelder bare krav som er overført fra Skatteetaten til Justisdepartementet.

Hvis du ønsker å klage på kravet, er det Justisdepartementet som behandler dette. Ønsker du å søke om ettergivelse er det SI som behandler søknaden. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av klagen før vi mottar annen beskjed fra Justisdepartementet, eller vi eventuelt innvilger en ettergivelse. 

Regress fra staten er et krav vi har mulighet til å skattemotregne.

Aktuelle lovhjemler

-rettskraftig dom som er transportert til Justisdepartementet ved transporterklæring, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav a.

SI-loven § 8

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


  Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

 • Jeg har betalt, hvorfor stopper dere ikke innkrevingen?

  Dette kan være fordi vi ikke hadde registrert din betaling da fakturaen eller kravbrevet ble sendt ut.

  Logg inn på Din side for å se om betalingen er registrert nå eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

Ordbok

 • Ettergivelse

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss