Regresskrav NPE

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Når NPE betaler ut erstatning som følge av en pasientskade på vegne av en bedrift som ikke har betalt inn tilskudd, kan NPE kreve regress fra virksomheten.

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 7

SI-loven § 4

SI-loven § 8

Pasientskadeloven § 4 tredje ledd

Kontakt oss