Rettsgebyr AN - Forlik

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Vi krever inn flere forskjellige rettsgebyr for den lokale namsmannen. Gebyrene fastsettes i forbindelse med at den lokale namsmannen behandler saker som utleggsforretning, tvangsauksjon, gebyrer i forbindelse med forliksråd, med mer.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse eller klage på ileggelsen av kravet, er det den som har ilagt kravet som må behandle henvendelsen. Dette er namsmann, lensmannskontor, namsfogdkontor eller den politistasjon som har fastsatt rettsgebyret. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra den som har ilagt kravet.

Aktuelle lovhjemler

-rettsgebyr, jf. rettsgebyrloven § 3 tredje ledd, jf. rettsgebyrforskriften av 15.02.1983 nr. 86 § 3-4, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 7-2 bokstav e

Ordbok

  • Ettergivelse

    At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss