Saksomkostninger i benefiserte saker

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Dette er saksomkostninger som en av partene i en rettssak er dømt til å betale. Utgiftene til rettsaken er helt eller delvis dekket av det offentlige (fri rettshjelp) og den ene parten er dømt til å dekke utgiftene det offentlige har hatt til den andre parten.

Kravet forfaller til betaling to uker etter offentliggjøring av dommen. Etter betalingsfristen vil det påløpe forsinkelsesrente.

Saksomkostninger i benefiserte saker er et krav vi har mulighet til å skattemotregne.

Aktuelle lovhjemler

-rettskraftig dom/kjennelse, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 annet ledd bokstav a

Relaterte spørsmål og svar

 • Jeg har betalt, hvorfor stopper dere ikke innkrevingen?

  Dette kan være fordi vi ikke hadde registrert din betaling da fakturaen eller kravbrevet ble sendt ut.

  Logg inn på Din side for å se om betalingen er registrert nå eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

 • Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


  Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Ordbok

 • Ettergivelse

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss