Studiegjeld (Studielån) - Permanent overført

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Hvis du misligholder studielånet ditt mer enn 3 år, kan lånet bli permanent overført til oss. Vi overtar da all innkreving og behandling av studielånet, det er altså kun oss du skal forholde deg til.

Når vi overtar studielånet permanent, mister du alle rettighetene du hadde i Lånekassen.

Før lånet blir permanent overført, får du både varselbrev og vedtaksbrev om overføringen av gjelden fra Lånekassen.

Aktuelle lovhjemler

-krav på tilbakebetaling av utdanningsstøtte, jf. utdanningsstøtteloven § 11, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Relaterte spørsmål og svar

 • Kan jeg få avdragsordning på studielånet/studiegjelden?

  Vi har anledning til å vurdere betalingsavtale på studielån, ta kontakt med oss på telefon 75 14 90 00.

 • Innkreving av studielån - hvem skal jeg kontakte?

  Du kan henvende deg til oss om:

  • Betalingsavtaler
  • Trekk i lønn eller trygd
  • Pant
  • Konkurs
  • Gjeldsordning
  • Innkreving i utlandet
  • Ettergivelse, på grunn av økonomiske problemer.


  Vær oppmerksom på at det er forskjell på oppsagt og permanent overført studielån.
  Om studielånet ditt er oppsagt har du fremdeles mulighet til å få det tilbake til Lånekassen, og du har rettighetene dine i behold. Derfor skal du ta kontakt med Lånekassen om du har spørsmål som gjelder rettigheter på studielån.

  Er studielånet permanent overført til oss, har du mistet rettighetene dine og vi har overtatt all innkreving.

 • Permanent overført studiegjeld – hva betyr det?

  Er studielånet permanent overført til oss, har du mistet alle rettighetene i Lånekassen og vi har overtatt all innkreving.

 • Rentefritak eller betalingsutsettelse når studielånet er overført til SI?

  Om studielånet er oppsagt (midlertidig overført til oss), har du fremdeles rettighetene dine hos Lånekassen og du må kontakte dem.

  Når studielånet er permanent overført til oss, må du sende søknad om dette til oss.

Ordbok

 • Misligholdt beløp

  Det beløpet du er på etterskudd med i henhold til den opprinnelige betalingsplanen for studielånet ditt.

 • Mislighold

  Kontraktsbrudd. For eksempel når et krav ikke betales innen forfallsdato.

Kontakt oss