Studielån - Oppsagt studielån

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Tvangsinnkreving

1. Forhåndsvarsel om utlegg

Bilde

2. Varsel om utleggsforretning

Bilde

3. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Hvis du ikke betaler terminbeløpene til Lånekassen etter purring og varsel, vil du få et brev om oppsigelse. Dersom du fortsatt ikke ordner opp, vil du motta et nytt brev fra Lånekassen med vedtak om oppsigelse av lånet.

Når lånet er sagt opp, blir det beregnet forsinkelsesrente på hele studielånet.
Hele studielånet vil nå bli overført oss. I tillegg er det vi som behandler søknader om gjeldsordning og sletting av pant.

De terminbeløpene som du ikke har betalt slik du skulle, kalles misligholdt studielån. Nå skal du betale til oss inntil du har betalt alle misligholdte terminer. Da går lånet tilbake til Lånekassen for betaling etter opprinnelig betalingsplan.

Aktuelle lovhjemler

-krav på tilbakebetaling av utdanningsstøtte, jf. utdanningsstøtteloven § 11, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Relaterte spørsmål og svar

 • Kan jeg få avdragsordning på studielånet/studiegjelden?

  Vi har anledning til å vurdere betalingsavtale på studielån, ta kontakt med oss på telefon 75 14 90 00.

 • Innkreving av studielån - hvem skal jeg kontakte?

  Du kan henvende deg til oss om:

  • Betalingsavtaler
  • Trekk i lønn eller trygd
  • Pant
  • Konkurs
  • Gjeldsordning
  • Innkreving i utlandet
  • Ettergivelse, på grunn av økonomiske problemer.


  Vær oppmerksom på at det er forskjell på oppsagt og permanent overført studielån.
  Om studielånet ditt er oppsagt har du fremdeles mulighet til å få det tilbake til Lånekassen, og du har rettighetene dine i behold. Derfor skal du ta kontakt med Lånekassen om du har spørsmål som gjelder rettigheter på studielån.

  Er studielånet permanent overført til oss, har du mistet rettighetene dine og vi har overtatt all innkreving.

 • Misligholdt beløp – hva er det?

  Misligholdt beløp er forfalte og ubetalte terminer. Du må betale misligholdt beløp for at studielånet ditt skal bli tilbakeført til Lånekassen.

 • Rentefritak eller betalingsutsettelse når studielånet er overført til SI?

  Om studielånet er oppsagt (midlertidig overført til oss), har du fremdeles rettighetene dine hos Lånekassen og du må kontakte dem.

  Når studielånet er permanent overført til oss, må du sende søknad om dette til oss.

Kontakt oss