Vegadministrasjonsgebyr (trafikkgebyr/ parkeringsgebyr)

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde
Kravbeløp + 50%

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Hvis du gjør mindre forseelser, slik som feilparkering, ikke betaler piggdekkavgift, ikke bruker bilbelte osv, kan politiet eller regionsveikontorene ilegge deg et vegadministrasjonsgebyr (trafikkgebyr).

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse eller vil klage på ileggelsen av kravet, er det utligner av kravet som må ta stilling til henvendelsen. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra utligner av kravet.

Aktuelle lovhjemler

-ilagt gebyr, jf. vegtrafikkloven § 38 andre ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

SI-loven § 8

Relaterte spørsmål og svar

 • Faktura fra politiet - klarer du ikke å betale kravet innen fristen?

  Du må vente litt før du tar kontakt med oss eller prøver selvbetjeningen på denne fakturaen.

  Fra du ble ilagt kravet av politiet (fikk papirgiroen), så tar det 6-8 uker før den kommer inn i vårt system.
  Vi har derfor ikke noe krav å behandle før kravet er kommet til oss.

  Når kravet er registrert inn hos oss
  Da sender vi ut en ny faktura til deg (det koster deg ikke noe ekstra at du venter på vår første faktura til deg).
  KID-nummeret på denne kan du bruke til å lage deg avdragsplan eller en utsettelse på kravet. Du finner selvbetjeningen på forsiden.

 • Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


  Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Ordbok

 • Ettergivelse

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

 • Utligner

  Oppdragsgiver. For eksempel NRK for NRK-lisensen.

Kontakt oss