Tvangsmulkt - markedsføringsloven

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

2. Faktura

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Utleggsforretning

Bilde

4. Varsel om utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

For å sikre at vedtak av Forbukerombudet og Markedsrådet overholdes, fastsettes det en tvangsmulkt som skal betales dersom du ikke retter deg etter vedtaket. Når Forbrukerrådet eller Markedsrådet har fattet endelig vedtak om tvangsmulkt, informerer Forbrukerombudet skyldner om vedtaket og oversender kravet til SI for innkreving.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse eller vil klage på ileggelsen av kravet, er det Forbrukerombudet som behandler dette. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra Forbrukerombudet.

 

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 8

Markedsføringsloven § 42 tredje ledd, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e.

Markedsføringsloven § 42

Relaterte spørsmål og svar

 • Jeg har betalt, hvorfor stopper dere ikke innkrevingen?

  Dette kan være fordi vi ikke hadde registrert din betaling da fakturaen eller kravbrevet ble sendt ut.

  Logg inn på Din side for å se om betalingen er registrert nå eller ring oss på telefon 75 14 90 02.

 • Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


  Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Kontakt oss