Tvangsmulkt Sysselmannen

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

For å sikre at bestemmelsene i svalbardmiljøloven overholdes kan Sysselmannen på Svalbard fastsette en tvangsmulkt. Pengene som blir krevd inn går direkte til Svalbards miljøfond. Fondet brukes til tiltak på Svalbard som har som formål å beskytte miljøet.

Aktuelle lovhjemler

-vedtak om tvangsmulkt, jf.  tvangsfullbyrdelsesloven § 7–2 bokstav d

Svalbardmiljøloven § 96

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 4

SI-loven § 8

Kontakt oss