-endelig vedtak om overtredelsesgebyr, jf. mesterbrevloven § 1a første ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss