-ilagt avgift, jf. finanstilsynsloven § 9, fjerde ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss