-ilagt forsinkelsesgebyr, jf. regnskapsloven § 8-3 fjerde ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7–2 bokstav e

Kontakt oss