-ilagt gebyr, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg § 4 tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss