-ilagt gebyr, jf. NIS-loven § 5, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss