-ilagt gebyr, jf. rettsgebyrloven § 3 tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss