-ilagt gebyr, jf. skipssikkerhetsloven § 48 første ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss