-ilagt gebyr jf. valgloven § 15-11, 3. ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss