-ilagt gebyr, jf. vegtrafikkloven § 38 andre ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss