-ilagt krav, jf. personopplysningsloven § 47a første ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss