-ilagt overtredelsesgebyr, jf. vassdragsreguleringsloven § 25 andre ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss