-ilagt tvangsmulkt, jf. medieeierskapsloven § 14, 3. ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d

Kontakt oss