Lov om målenheter, måling og normaltid § 31

 Lov om målenheter, måling og normaltid § 31

Kontakt oss