-pålegg om tvangsmulkt, jf. legemiddelloven § 28, femte ledd

Kontakt oss