Pålegg om tvangsmulkt etter havressurslova er tvangsgrunnlag for utlegg etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 d.

Pålegg om tvangsmulkt etter havressurslova er tvangsgrunnlag for utlegg etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 d.

Kontakt oss