-refselsesordre, jf. sivilforsvarsloven § 63 andre ledd nr. 4, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d. For refselsesbøter ilagt etter 01.01.11: refselsesbot, jf. sivilbeskyttelsesloven § 11 første ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d.

Kontakt oss