-rettsgebyr, jf. rettsgebyrloven § 3 tredje ledd, jf. rettsgebyrforskriften av 15.02.1983 nr. 86 § 3-4, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 7-2 bokstav e

Kontakt oss