-rettskraftig dom/vedtatt forelegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav a,c

Kontakt oss