-rettskraftig dom/vedtatt forelegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven  § 4-1 andre ledd bokstav f,g,h

Kontakt oss