-vedtak om overtredelsesgebyr, jf. mineralloven § 67, tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss