Grunnet vedlikehold er tjenestene utilgjengelige en periode i dag.
Mer info

-vedtak om tvangsmulkt, jf. kringkastingsloven § 10-4, 3. ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d

Kontakt oss