Grunnet vedlikehold er tjenestene utilgjengelige en periode i dag.
Mer info

-vedtak om tvangsmulkt, jf. produktkontrolloven § 13, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d

Kontakt oss