Vraket eller solgt bilen?

Vraket eller solgt bilen og likevel fått innkreving av årsavgift?

Opphugging av bil.

Ble bilen solgt etter 1.januar?

Ble bilen solgt etter 1.jan i år er det du som er ansvarlig for årsavgiften - selv om bilen er solgt til en annen person.

Når vraket du bilen?

Vraker du bilen innen 20.mars slipper du betale årsavgift , forutsatt at bilopphuggeren har levert skiltene inn i tide. Hvis du vil du være helt sikker på at de blir levert inn i tide kan du levere skiltene selv på Trafikkstasjonen ("Biltilsynet") .
 
Vraker du bilen etter 20.mars må du betale halv årsavgift, og vraker du den etter 30.juni må du betale full årsavgift.
 

Kan jeg dele opp eller utsette kravet?

Det er for sent å utsette eller dele opp kravet når det er oversendt til oss til tvangsinnkreving.

Hvis du vil unngå trekk i lønn/trygd eller at vi tar pant i eiendom/eiendeler/bankkonti, må du betale hele beløpet innen fristen.

Du kan betale giroen, eller betale med kort i nettsiden her.

 

 

  

 

 

 

Kontakt oss