Barnebidrag? Kontakt NAV innkreving

Barnebidrag kreves inn av NAV innkrevingssentral i Kirkenes. Har du fått betalingsanmerkning fordi du har lønnstrekk som skal dekke barnebidrag? Da skal du også ta kontakt NAV innkreving.

Kontakt NAV innkreving Tlf: 21 05 11 00

Barn som leker i sanden

Kontakt NAV innkreving Tlf: 21 05 11 00  
E-post: navi@nav.no

Kontakt oss