Innlogging på sismo.no

Min ID eller BankID

Hva kan du bruke for å logge deg inn hos oss?

Både vanlig BankID , BankID på mobil, Commfides og Buypass kan brukes for innlogging hos oss.

Plages du med å logge deg inn med BankID?

Er du helt, helt sikker på at du har BankID? Vi ser at mange forveksler det å ha en kodebrikke med at en har BankID. Selv om du har kodebrikke til nettbanken din, så betyr ikke dette at du har automatisk BankID.

Sjekk om din BankID fungerer som den skal: Test din BankID

Hvordan får du BankID?

Sjekk først i nettbanken din om du kan få det online, eller ta kontakt med din bank. 

Kan jeg logge meg inn med MinID?

Nei, du kan ikke logge inn på våre sider med MinID. Årsaken er at det er at det er bestemt at elektronisk kommunikasjon med det offentlige skal ha 4 ulike sikkerhetsnivåer.

Nivå 1 har den svakeste beskyttelsen. Nivå 4 er det høyeste nivået, hvor helseopplysninger og straffeopplysninger som kan gjøre stor skade for mennesker dersom det kommer på avveie med mere ligger (vi oppbevarer slike opplysninger). BankID er på nivå 4, mens MinID er kun godkjent opp til og med nivå 3, og derfor ikke tillatt å bruke for innlogginger til oss.

Kan bedrifter logge seg sismo.no?

Nei, dessverre kan ikke bedrifter logge seg på sismo.no ennå. Dette på grunn av begrensninger i ID-porten som vi bruker som innloggingsløsning.

Kontakt oss