Vil du dele opp studielånet hos oss?

Dersom du vil bruke selvbetjeningen til å dele opp innbetalingen av studielånet hos oss, så bør du være klar over hvordan dette fungerer. Det kan hende dette ikke er den beste løsningen for deg. Les mer under bildet.

Viskelær og blyant
 • Avdragsordningen beregnes av summen på hele studielånet, ikke bare ubetalte månedsbeløp
  Avdragsordningen beregnes av hele studielånet, inkludert forsinkelsesrente og det du har unnlatt å betale hos Lånekassen (årsaken til at Lånekassen sender kravet til oss for innkreving).
 • Du må sjekke selv at du ikke betaler inn for mye
  Etter hvert som du betaler månedsavdragene, så må du logge deg inn på "dine sider" hos oss. Her sjekker du hvor mye som gjenstår av månedsbeløpene du har unnlatt å betale hos Lånekassen (misligholdt). Når du har nedbetalt det som er misligholdt, inkludert forsinkelsesrenten - da sender vi lånet tilbake til Lånekassen.
 • Betaler du "for mye", så går det til å betale ned studielånet ditt
  Hvis du betaler inn mer enn de ubetalte terminene/månedsbeløpene, så går dette inn til Lånekassen som nedbetaling på studielånet.
 • Du må samtidig med nedbetalingen hos oss betale de nye månedsbeløpene fra Lånekassen
  Lånekassen fortsetter paralellt med dette å fakturere de vanlige månedsavdragene i henhold til betalingsplanen du har med dem. Dette må du også betale som en del av avdragsordningen. Det betyr at det kan ta lengre tid å betale ned.

 Hvor stor er forsinkelsesrenten?

Hva vil være best for deg nå?

Få lånet ditt tilbake til Lånekassen
Det beste er å betale det beløpet som skal til for at du skal få lånet tilbake til Lånekassen, slik at du kan følge den vanlige betalingsplanen du har der. Dette beløpet er oppgitt i brevet du fikk fra oss.

Når lånet ligger hos oss beregnes det en løpende forsinkelsrente av summen på HELE studielånet - det slipper du når du har det hos Lånekassen, som bare beregner vanlig studielånsrente.

Sett opp autogiro på Lånekassens månedsbeløp
Vi anbefaler også på det sterkeste at du setter opp autogiro som trekker månedsbeløpet samme dag som du får inn lønn/trygd. Dette gjør du i nettbanken din.

Spør Lånekassen om hjelp dersom du har økonomiske problemer
Dersom din økonomiske situasjon er blitt så vanskelig at du har problemer med å betale månedsbeløpet, så har Lånekassen en rekke verktøy som kan være til hjelp for deg.

Kontakt oss