Har du fått varsel om manglende betaling?

Har du fått varsel om manglende innbetaling selv om du har betalt korrekt til oss?

Vi har dessverre en feil i våre systemer som har gjort at innbetalinger på avdragsordninger i september ikke har blitt registrert korrekt.

Dette har gjort at mange som har betalt helt riktig til oss, har fått feilaktig varsel om manglende innbetaling. Hvis du er blant dem som har fått et slikt varsel, kan du se bort fra dette.

Kontakt oss