Har du penger til gode på skatten?

Hvis du har penger til gode på skatten, kan vi be Skatteetaten om å holde igjen disse pengene for å dekke dine ubetalte krav hos oss (skattemotregning). Hvis du ikke får igjen penger på skatten vil du ikke bli skattemotregnet.

Person som teller penger i konvolutt

Vi sender ut forhåndsvarsel i månedsskiftet mai/juni om skattemotregning til alle som har krav som vi kan skattemotregne.

  • Hadde du tenkt at skattepengene skulle brukes på andre ting enn å betale gjeld?

  • Har du allerede betalt kravene?

  • Har du månedlige trekk i lønn eller trygd?

Les mer om dette og grunner for å søke om å få tilbake skattepenger (altså klage på skattemotregningen) på vår temaside om skattepenger og motregning.

Du kan ikke klage på forhånd på skattmotregningen

Du kan ikke klage på skattemotregningen på forhånd, motregningen må være gjennomført. Det betyr at pengene som du skylder oss må være trukket fra skattepengene du har til gode, før du kan klage. Motregningen skjer tidligst mot slutten av juni og du vil få et brev fra Skatteetaten om dette.

Kontakt oss