Skal du ha igjen penger på skatten?

Hvis du har penger til gode på skatten, kan vi be Skatteetaten om å holde igjen disse pengene for å dekke dine ubetalte krav hos oss (skattemotregning).

Person som teller penger i konvolutt

Hvis du ikke får igjen penger på skatten vil du ikke bli skattemotregnet.
Vi sender ut forhåndsvarsel om skattemotregning til alle som har krav som vi kan skattemotregne.

  • Hadde du tenkt at skattepengene skulle brukes på andre ting enn å betale gjeld?

  • Grunner for å søke om å få beholde skattepengene

  • Har du allerede betalt kravene?

  • Har du månedlige trekk i lønn eller trygd?

Les mer om dette på vår temaside om skattepenger og motregning.

Kontakt oss