Betalingsutsettelse covid-19

Utsatt betaling

Betalingsutsettelse ved økonomiske problemer som følge av covid-19 utbruddet

Privatpersoner, næringsdrivende og selskaper som opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen kan søke om utsatt betaling av de fleste krav hos Statens innkrevingssentral.

Fra 10. juni kan privatpersoner, næringsdrivende og selskaper søke om betalingsutsettelse. Betalingsutsettelsen er kortvarig, og du kan bare få utsettelse frem til 30. juni 2021. Du må levere inn en egen søknad for å kunne få denne utsettelsen.

Du kan ikke søke om betalingsutsettelse for:

  • erstatningskrav
  • tvangsbot fastsatt med hjemmel i barnelova

Ordningen kommer i tillegg til vår vanlige adgang til å gi betalingsutsettelse. Dersom du allerede har en betalingsavtale med oss og din økonomiske situasjon har forverret seg vesentlig, ber vi deg i stedet ta kontakt med saksbehandler og be om en endring av denne avtalen.

Ordningen er ment å gjøre det enklere og mer fleksibelt å få en utsettelse som følge av koronasituasjonen. 


Privatpersoner

For privatpersoner vil det bli stilt noen vilkår for å få en betalingsutsettelse etter denne ordningen.

Disse vilkårene er:

  • At det er betydelig reduksjon i egen inntekt, eller i egen og ektefelle/samboers samlede inntekt. Vilkåret vil være oppfylt der søker er 100 prosent permittert/arbeidsledig, eller der inntekten er redusert med minst 20 prosent sammenlignet med før 29. februar 2020.
  • Reduksjonen i inntekt må ha inntruffet etter 29. februar 2020.

Hvordan gjør du det?

Fyll ut dette skjemaet:

Betalingsutsettelse privatpersoner - Covid 19 (PDF)
(Hvis du får en svart side når du trykker på skjema-lenken, oppdater siden med F5 eller ikon for oppdatering av side.)

Lagre skjemaet på din PC og send det inn som et vedlegg via vårt kontaktskjema (krever innlogging).

 

Næringsdrivende og selskaper (inkludert enkeltpersonsforetak)

For næringsdrivende og selskaper vil det blant annet bli stilt vilkår om at virksomheten ikke har ubetalt gjeld med opprinnelig forfall før 29. februar 2020, og at selskapet må være ute av stand til å til å betale kravene sine som følge av Covid-19.

NB! For betalingsutsettelse på merverdiavgift, gå til Skatteetaten.

Hvordan gjør du det?

Fyll ut dette skjemaet:

Betalingsutsettelse næringsdrivende - Covid 19 (PDF)
(Hvis du får en svart side når du trykker på skjema-lenken, oppdater siden med F5 eller ikon for oppdatering av side.)

Lagre skjemaet på din PC og send det inn pr. post til

Statens innkrevingssentral
Postboks 455
8601 Mo i Rana

 
For enkeltpersonsforetak gjelder følgende:

  • Aktive enkelpersonsforetak som søker om utsettelse for krav knyttet til næringsvirksomhet blir vurdert etter vilkårene for næringsdrivende. Bruk da skjemaet for næringsdrivende.
  • Avsluttet enkeltpersonsforetak blir vurdert etter vilkårene for privatpersoner. Bruk da skjemaet for privatpersoner.
  • Utsettelse for krav som knytter seg til innehavers private forhold blir vurdert etter vilkårene for privatpersoner. Bruk da skjemaet for privatpersoner.  

Klage

Du kan ikke klage på vedtaket.

Virkninger av betalingsutsettelsen

Dersom du får innvilget betalingsutsettelse, vil kravet ikke bli innkrevd i utsettelsesperioden. Du kan likevel innfri kravene i utsettelsesperioden, dersom din økonomiske situasjon bedrer seg.  

Betalingsutsettelsen innebærer likevel

  • at vi kan gjennomføre motregning i evntuelle utbetalinger du får fra oss i perioden,
  • at forsinkelsesrente vil løpe i utsettelsesperioden.

 

Denne ordningen gjelder også for skatte- og avgiftskrav. For mer informasjon, se www.skattetaten.no.

Kontakt oss