Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvaret for barn og unges oppvekst- og levevilkår, familie og samliv, likestilling og ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Kontakt oss