Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene har ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.

Regnskapsregisteret er et register under Brønnøysundregistrene. Hvis komplett årsregnskap ikke er sendt til Regnskapsregisteret i tide, vil det påløpe forsinkelsesgebyr.

Relaterte spørsmål og svar

Kontakt oss